Wat van de aarde afkomstig is, dient terug te keren naar de aarde!

De Effectieve Micro-Organismen! Voor ons een hele openbaring en tegelijkertijd zo logisch!!! De cirkel is rond!

Je kunt de EM-produkten gebruiken voor het bevorderen van de natuurlijke weerstand, zuiverheid en balans in jouw woning, van de bodem, van het water, van de planten, van de dieren en van jezelf!

Wil je graag wat meer weten over de reden waarom EM een ongelooflijk nuttig middel is om onze leefomgeving te verzorgen en te beschermen?!

Graag begeleiden we jou bij het toepassen van de EM-produkten in jouw leefomstandigheden. Gaande van ermee poetsen en wassen, huisdieren mee verzorgen,… tot het fermenteren van keukenafval om er vervolgens de grond en de begroeiing heel erg blij mee te maken.